Leidschendam-Voorburg

Jan Reek natuursteen

Hofleverancier

Al meer dan 125 jaar leveren wij gedenkstenen in Leidschendam-Voorburg. Wij hebben het oude ambacht van steenhouwer in de loop van die 125 jaar zien veranderen. Wat blijft zijn de ervaring en kunde van dat oude ambacht die nu worden gecombineerd met de nieuwste technieken. Alleen zo kan een kwalitatief hoogwaardig gedenksteen ontstaat.

Enthousiast team

Bij Jan Reek natuursteen werken we met een enthousiast team van vakmensen. Wij zijn mensen met hart voor hun vak en een groot inzicht in de vele mogelijkheden. Natuursteen is vaak de basis voor een gedenksteen, maar wij werken ook met vele andere materialen en combinaties.

Leidschendam-Voorburg.

Wij kennen alle begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg en de regels die daar gelden. Wij denken graag met u mee denken en kunnen u ondersteunen bij het maken van keuzes voor een passende gedenksteen. U kunt contact met ons opnemen of langs komen bij ons in de showroom.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn werkzaam in de volgende begraafplaatsen

Leidschendam RK Veurse Achterweg 29,  2264 Leidschendam
Leidschendam wilsveen 10E Leidschendam

Meer over Leidschendam-Voorburg

Bij de gemeente Leidschendam en Voorburg is er sprake van een fusie van twee gemeentes te weten Voorburg en Leidschendam. Beide gemeentes zijn gelegen aan het Rijn Schie kanaal in de regio beter bekend als de Vliet. Deze fusie kreeg in 2002 zijn beslag als reactie op het machtige Den Haag dat overal gebieden wilde annexeren. Voorburg op zijn beurt slokte de gemeentes Veur en Stompwijk op. Dat was al in 1938. Daar kwam in 2002 Leidschendam bij. Precies op dat moment annexeerde de Gemeente Den Haag het gehele zuidelijk deel van de Gemeente Leidschendam en ontwikkelde daar de woonwijk Leidschenveen en  bedrijventerrein Forepark.

Dat Rijn Schie kanaal ook wel de Vliet genoemd was de natuurlijke verbinding over water tussen Leiden en Rotterdam. In de 17e eeuw bevaren met trekschuiten die toen de verbindingen onderhielden. Langs de Vliet ligt ook het jaagpad. Trekschuiten werden met paarden die het jaagpad volgden voortgetrokken.

Leidschendam

Al in de 13 eeuw werd door Graaf Floris een landscheiding tussen het hoogheemraadschap Rijnland en dat van Delftland ingesteld. Vanwege het verschil in waterpeil werd er om wateroverlast te voorkomen een landscheidingsdijk aangelegd inclusief een dam in de Vliet de Lytsche Dam. Op de dam moesten vracht en passagiers van schip verwisselen op de route tussen Leiden en Delft. Daaruit ontstond veel economische bedrijvigheid en bijbehorende bebouwing en zelfs een molen de Salamander. Later in 1885 werd de dam vervangen door de huidige sluis en bruggen. Die sluis ligt er nog steeds en is in de zomer een bekende pleisterplaats waar je naar bootjes kunt kijken, die geschut worden.

Voorburg

Voorburg was een voorname plaats veel ouder als het ernaast gelegen Den Haag. Omdat het vlak bij het landelijke regeringscentrum lag verschenen er langs de Vliet dan ook buitenhuizen de zogenaamde heerlijkheden. Daarvan zijn er nog een aantal bewaard gebleven. Zo liet de staatsman Constantijn Huygens de uitvinder van de slingerklok hier zijn lusthof Hofwijck  bouwen. Tegenwoordig is het een museum. In de negentiende eeuw woonde prinses Marianne van Oranje Nassau op de inmiddels verdwenen buitenplaats Rusthof. Van 1615 tot 1828 heeft de stad Delft de heerlijkheid in haar bezit gehad. Delft  benoemde personen op belangrijke posten en controleerde de gemeentegelden. In 1828 kocht het dorpsbestuur van Voorburg deze heerlijkheid rechten en werd daardoor heer en meester in eigen huis. Voorburg is net als Leidschendam geheel vastgegroeid aan Den Haag.

Voorburgers zien zichzelf beslist niet als Hagenaars. Voorburg beschikt over een oude dorpskern en een eigen geschiedenis.  In Voorburg wonen al sinds ca. 2700 v.Chr. mensen, zo blijkt uit archeologische vondsten. Bewoning is ook aangetoond in de Bronstijd en de late IJzertijd in de periode voor en tijdens de Romeinse overheersing. In 1988 werd de tweeduizendjarige historie van Voorburg gevierd.

De gemeente Leidschendam Voorburg telt ruim 76.000 inwoners.