Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CONFORM ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Persoonsgegevens medewerkers: Jan Reek natuursteen gebruikt en registreert alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van haar medewerkers in de beschermde omgeving. De beschermde omgeving wordt beheerd door de directie, die op de hoogte is gesteld van de AVG. Iedere medewerker is vrij inzage te krijgen en gegevens aan te laten passen. Lizet Vreeker is de functionaris voor verwerking van persoonsgegevens.

Werkstroom persoonsgegevens: De gegevens worden bij indiensttreding opgenomen in het administratie op het netwerk van Jan Reek natuursteen. Hier worden de gegevens gedeeld met de financiële administratie. De financiële administratie is op de hoogte gebracht van de AVG.

Gegevens derden: De klantgegevens worden in de cloud van het netwerk van Jan Reek natuursteen opgeslagen en alleen gebruikt voor de noodzakelijke doeleinden zoals relatiebeheer en facturatie. Voor een ieder wordt inzage en correctie mogelijk gemaakt.

Mocht data in handen van derden komen zal overeenkomstig de wetgeving dit gemeld worden bij het meldloket http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl zoals opgenomen is in de procedure datalekken.